Arrangörer

Konferensen arrangeras som ett samarbete mellan Sveriges två ledande företag inom transport av farligt gods, DGM Sverige AB och SäkerhetsRådgivarna AB.

DGM Sverige AB

DGM Sverige ingår i DGM worldwide network, där mer än 51 kontor i 30 länder erbjuder en global kompetens vad gäller produkter och tjänster inom farligt gods. Vårt utbud av tjänster och produkter baseras på kunskap, förtroende och praktisk erfarenhet av farligt gods och farliga ämnen.

Vi har sedan starten 1988 arbetat för ökad säkerhet vid transport och hantering av farligt gods. Eftersom vi är verksamma på samtliga kontinenter finns en naturlig närhet till utvecklingen av nationella och kontinentala lagar och direktiv.

Från våra kontor i Göteborg-Landvetter och Stockholm-Arlanda kan vi hjälpa dig med packning, dokumentation och ansvarsförsäkring för transport av farligt gods. Vi erbjuder naturligtvis även utbildningar, konsultation, rådgivning och säkerhetsrådgivartjänster. Dessutom kan du vända dig till oss för beställning av packmateriel, etiketter och skyltar, regelverk och litteratur eller programvaror som säkerställer och underlättar dokumentation av sändningar med farligt gods.

Läs mer på vår webbplats: www.dgm.se

SäkerhetsRådgivarna ABVårt mål är att ge dig kunskap och verktyg som underlättar säker och trygg hantering av farliga ämnen. Vår rådgivning och utbildning hjälper verksamheter att följa aktuell lagstiftning, förenkla rutiner och effektivisera arbetsflöden.

Våra rådgivare och utbildare har mångårig yrkeserfarenhet och brinner för sitt ämnesområde. Vårt starkaste varumärke är våra engagerade medarbetare som förutom att de besitter en unik spetskompetens har en förmåga att förmedla den på ett pedagogiskt sätt.

Verksamheten har sitt säte i Göteborg med hela Sverige som arbetsplats. Bland våra kunder finns allt ifrån mindre företag till globala koncerner samt myndigheter, organisationer, kommuner och högskolor. De återfinns inom branscher såsom kemi, fordon, läkemedel, rederi, avfall, transport och logistik med flera.

SäkerhetsRådgivarna AB är ett privatägt konsult- och utbildningsföretag specialiserat inom transport av farligt gods, kemikaliehantering och farligt avfall.

Läs mer på vår webbplats: www.sakerhetsradgivarna.se

Resurser

Konferensen mål är att samla representanter från myndigheter, högskolor, branschorganisationer, forskningsinstitutioner och näringsliv. Här ett urval av resurer som delat med sig av sin kunskap och erfarenhet vid tidigare farligt gods konferenser.

Sponsor

SFGS är en ideell förening för säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige. Vi samlar säkerhetsrådgivarnas breda och djupa kompetens för ökad säkerhet vid transport av farligt gods där kunskap och erfarenhet delas mellan medlemmar.

Vårt syfte är att erbjuda ett nätverk med kunskap för att öka medvetenhet och förståelse för bestämmelserna som omgärdar transporter av farligt gods för alla transportslag samt verka för god säkerhetsrådgivarsed.

Föreningens mål är erbjuda ett stort nätverk, nationellt som internationellt, och möjliggöra kontaktytor mellan medlemmar som vill bilda arbetsgrupper för att driva ärenden inom områden som är intressanta för medlemmarna.

Läs mer på vår webbplats: www.sfgs.se