Program Farligt Gods Konferensen 2024

Torsdag 25 april 2024 
12:30-13:00 Registrering och kaffe
13:00-17:00 Farligt Gods Konferensen (dag 1)
19:00 Konferensmiddag (2-rätters middag inkl 2 glas vin/öl/cider, serveras i hotellets restaurang)

Fredag 26 april 2024
08:30-12:00 Farligt Gods Konferensen (dag 2)


Talare och resurser (uppdateras löpande)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Lunds universitet, NET Emballasje- og Produkttesting AS, Branschföreningen Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods i Sverige (SFGS), DGM Sverige AB, SäkerhetsRådgivarna AB


Programinnehåll (uppdateras löpande)  

Omvärldsspaning!

Vad händer i världen just nu och hur påverkar det svenska näringslivet, både direkt och indirekt? Hur påverkar det våra farligt gods transporter och transportskyddet?

Daniel Ekwall, Högskolan i Borås

Tillsyn av farligt gods – väg

Hur är efterlevnaden av bestämmelserna i ADR/ADR-S? Erfarenhet av genomförda kontroller och förbättringspotential.

Fredrik Nilsson och Torbjörn Lundh Dahlqvist, Polismyndigheten


Tillsyn av säkerhetsrådgivare och transportskydd 

Erfarenhet av genomförd tillsyn. Planerad tillsyn och fokusområde.

Magnus Nygren och Malin Jonsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tillsyn av farligt gods – hamnar

Kustbevakningen har tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden oavsett transportslag. Detta innebär kontroll av såväl lastbärare som transportmedel som ska vidare ut på väg, järnväg eller till sjöss. Erfarenhet av genomförda kontroller och förbättringspotential.

Sara Lundkvist och Anders Udéhn, Kustbevakningen

Q&A – land, sjö & luft

Vi lyfter några frågor som är aktuella eller utmanande i det dagliga arbetet med farligt gods.

Myndigheter och andra resurser svarar på frågor

Vem är avsändaren?

Vem är avsändare av farligt gods? Vem är avsändare av avfall? Vi illustrerar några fall och försöker reda ut rollerna.

Karin Mannerstedt Berg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Certifiering av farligt gods förpackningar

Rune Fink, NET Emballasje- og Produkttesting AS

Utmaningar med skadade litiumbatterier

Är det någon skillnad vid brand i olika litiumbatterier? Hur kan kemiska ämnen användas för att dämpa de kemiska processerna som leder till antändning och utsläpp av brandfarliga och giftiga gaser vid termisk rusning i batterier.

Elna Heimdal Nilsson, Lunds universitet

Projekt: INCIDENTS

Projektet tar ett kritiskt perspektiv på nuvarande bestämmelser, rutiner och system för olycksrapportering inom området transport av farligt gods.

Ann-Sophie Sallander och Urban Nuldén, Göteborgs universitet