Program Farligt Gods Konferensen 2022

08:30  Registrering och kaffe
09:00  Välkommen till Farligt Gods Konferensen
10:15  Förmiddagsfika
12:20  Lunch
14:15  Eftermiddagsfika
16:00  Mingel

Programinnehåll uppdateras löpande.


Pandemi och farligt gods – logistikflödet
Jacob Minnhagen, Göteborgs Hamn AB

Pandemi och farligt gods – myndighetsperspektivet
Camilla Oscarsson, MSB

Tillsyn av säkerhetsrådgivare och transportskydd
Magnus Nygren, MSB

Förvägran/fördröjning av transporter av radioaktiva eller nukleära ämnen )
Michael Wallin, Strålsäkerhetsmyndigheten .

Sjötransport – svensk översättning av IMDG-koden och nytt Östersjöavtal
Helena Ragnarsson, Transportstyrelsen

Tillsyn av farligt gods – hamnar
Arvid Tedvik, Kustbevakningen

Uppbyggnad av ny verksamhet med farligt gods – utmaningar och framtidsutsikter
Viktor Almén, Northvolt AB

Ny anläggning för batteriåtervinning
Per Axelsson, Stena Recycling AB

Lufttransport – tillsyn och nya regler
Dan Svensson, Transportstyrelsen

Tillsyn av farligt gods – järnväg
Lars Pettersson och Bertil Karlsson, Transportstyrelsen

Tillsyn av farligt gods – väg (Sverige och Norge)

Straffansvar – farligt gods
Johan Bülow, Åklagarmyndigheten

Ny teknik och farligt gods – Hur påverkas åkerier/förare av elektrifieringen?
Hans Nilsson, Flygfrakt

Regelutveckling kring nya drivmedel för farligt gods fordon
Camilla Oscarsson, MSB

Ny teknik och farligt gods – framtidsvisioner
Pia Berglund, Einride AB