Program 2018

Program Farligt Gods Konferensen 2018

Programinnehåll uppdateras löpande.

08:30  Registrering och kaffe
09:00  Välkommen till Farligt Gods Konferensen 2018
10:15    Förmiddagsfika
12:00   Lunch

14:15    Eftermiddagsfika
16:00   Mingel

Tillsyn av transport av farligt gods
Brita Skärdin, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Joacim Bengtsson, Polismyndigheten
Dan Svensson, Transportstyrelsen (luft)
Karin Sundh och Karoline Magnusson, Kustbevakningen
Helena Ejlerung, Transportstyrelsen (sjö) – resurs på plats
Straffansvar
Johan Bülow, Åklagarmyndigheten
Mikael Bäckström, Åklagarmyndigheten – resurs på plats
Nya lastsäkringsföreskrifter
Nils Andersson, MariTerm AB
HAZARD project, Mitigating the Effects of Emergencies in the Baltic Sea Region Ports – feedback
Daniel Ekwall, Högskolan i Borås
Riskhantering – farligt gods
Cecilia Sandström, Tyréns AB
Nytt Östersjöavtal
Birgit Rönnecke/Svetlana Borak, SäkerhetsRådgivarna AB
Farligt gods reglering i andra länder
Joakim Nielsen, DGM Sverige AB
Farligt godstransporter till, från och i Kina – Hur fungerar det?
Markku Turja, Volvo Cars
I en global verksamhet – vem är ansvarig om alla har ett ansvar?
Magnus Rosvall, Ericsson AB
Transparent informationshantering och samverkan för ökad säkerhet vid transport av farligt gods (TISS) – feedback
Lars-Göran Malmberg, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
ADR-lärare och nya examinationsrutiner
Stig Tedfeldt, Stig Tedfeldt Farligt Gods AB
Kai Wänghult, KWT Utbildning AB
Farligt avfall/gränsöverskridande transporter av avfall
Annika Lundahl och Robert Jalvin, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Övervakning av fordon
Katarina Ström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Att förebygga terroristbrott, sabotage av information och kapning av fordon – ett juridiskt perspektiv
Karin Mannerstedt Berg, Chalmers tekniska högskola
Ny handbok om säkerhet och stölder av lastbilar
Daniel Ekwall, Högskolan i Borås