FARLIGT GODS KONFERENSEN

Farligt gods konferensen

Farligt gods konferensen är en mötesplats för dig som arbetar med farligt gods, säkerhet, transport och logistik. Konferensens syfte är att skapa ett forum och mötesplats där verksamma i branschen träffas, utbyter kunskaper och skapar bestående nätverk.

Genom representanter från myndigheter, högskolor, branschorganisationer, forskningsinstitutioner och näringsliv samlar konferensen en unik kompetens och erfarenhet under ett tak för att diskutera aktuella frågor och problemställningar. På plats finns talare och resurspersoner som på olika sätt är engagerade i verksamheter med farligt gods för väg, järnväg, sjö och luft.

Konferensens utgångspunkt är säkerhet på bred front, dvs kan beröra safety såväl som security, logistik, ekonomi och effektivitet, samverkan etc. Föreläsningar och paneldebatter kompletteras med pauser för diskussioner och kontaktmöjligheter.

2015 – 2016 – 2018 – 2019 – 2022 – 2024 – ???? Nästa konferens planeras våren 2026


Arrangörer

Konferensen arrangeras som ett samarbete mellan Sveriges två ledande företag inom transport av farligt gods, DGM Sverige AB och SäkerhetsRådgivarna AB.


DGM Sverige AB
www.dgm.se

SäkerhetsRådgivarna AB
www.sakerhetsradgivarna.se

Resurser

Konferensens mål är att samla myndigheter, högskolor, branschorganisationer, forskningsinstitutioner och näringsliv. Konferensen kännetecknas av varierande innehåll och stor bredd bland föreläsare och och deltagare. Är du nyfiken på tidigare konferenser finns det mer att läsa under fliken ARKIV. Här ett urval av resurer som genom åren delat med sig av sin kunskap och erfarenhet.