Talare & resurser 2015

Talare

Nedan listas alla talare och deras ämne på föreläsningen

claus

Claus Peterson

Utmaningen avfall

Stena Recycling

birgit_svetlana

Birgit Rönnecke och Svetlana Borak

Harmoniska multimodala transporter

Säkerhetsrådgivarna

Anneli

Anneli Hansson

Litiumbatterier och utmaningen för industrin

AleLion

bild-saknas

Filip Stegander

– Utredning om farligt gods olyckor
– Säkerhetsrådgivartillsyn och grunder för bedömning vid kontroll av transportskyddet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

staffan

Staffan Söderberg

TS arbete med farligt gods och lufttransportert

Transportstyrelsen

joakim_n

Joakim Nielsen

Företagskontroll med flygfrakt

DGM Sverige

jimmy_leijonfalkJimmy Leijonfalk

Dagens tillsyn och framtidens

Kustbevakningen

nils_andersson

Nils Andersson

Egenkontroll av lastsäkring ur en säkerhetsrådgivares perspektiv

Maritem

mats_ostman

Mats Östman

Brott i trafikmiljön och TISPOLs arbete

Polismyndigheten

daniel_ekwall

Daniel Ekwall

Brotten som händer och trender

Borås Högskola

bild-saknas

Gunnar Näslund

Riskbedömning av transporter och infrastruktur

Polismyndigheten

johan_securitas

Johan Olsson

Konsekvenser av insiderbrottslighet

Securitas

karin

Karin Mannerstedt Berg

Information om förslag till ny säkerhetsskyddslag

Chalmers Tekniska Högskola

mikael_roos

Mikael Roos

Hot och våld i transportsektorng

Arbetsmiljöverket

per_brannstrom

Per Brännström

Åtgärder för att förebygga och försvåra brottslighet i näringsverksamhet

SPBI

bild-saknas

Bo Zetterström

MSBs förslag till Vägledning för transportskydd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Resurser

Närvarar under konferensen och bistår med kunskap och erfarenheter

marten

Mårten Johansson

Sveriges Åkeriföretag

johan_g

Johan Gustafsson

Sveriges Åkeriföretag

osten

Östen Andersson

DGM Sverige

inger

Inger Lindström

Transportstyrelsen

dan-svesson

Dan Svensson

Transportstyrelsen

neptun

Tomas Olsson Neptun

Chalmers Tekniska Högskola

jan_s

Jan Skoog

Chalmers Tekniska Högskola

nils_kjellgren

Nils Kjellgren

4C Strategies

anders_a

Anders Avenius

Säkerhetsrådgivarna

berth

Berth Nilsson

YrkesTrafikSpecialisterna

bild-saknas

Fredrik Bellman

Preem

bild-saknas

Joacim Bengtsson

Polismyndigheten