Program 2015

Talare

Nedan listas alla talare och deras ämne på föreläsningen

Claus Peterson

Utmaningen avfall

Stena Recycling

Birgit Rönnecke och Svetlana Borak

Harmoniska multimodala transporter

Säkerhetsrådgivarna

Anneli Hansson

Litiumbatterier och utmaningen för industrin

AleLion

Filip Stegander

– Utredning om farligt gods olyckor
– Säkerhetsrådgivartillsyn och grunder för bedömning vid kontroll av transportskyddet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Staffan Söderberg

TS arbete med farligt gods och lufttransportert

Transportstyrelsen

Joakim Nielsen

Företagskontroll med flygfrakt

DGM Sverige

Jimmy Leijonfalk

Dagens tillsyn och framtidens

Kustbevakningen

Nils Andersson

Egenkontroll av lastsäkring ur en säkerhetsrådgivares perspektiv

Maritem

Mats Östman

Brott i trafikmiljön och TISPOLs arbete

Polismyndigheten

Daniel Ekwall

Brotten som händer och trender

Borås Högskola

Gunnar Näslund

Riskbedömning av transporter och infrastruktur

Polismyndigheten

Johan Olsson

Konsekvenser av insiderbrottslighet

Securitas

Karin Mannerstedt Berg

Information om förslag till ny säkerhetsskyddslag

Chalmers Tekniska Högskola

Mikael Roos

Hot och våld i transportsektorng

Arbetsmiljöverket

Per Brännström

Åtgärder för att förebygga och försvåra brottslighet i näringsverksamhet

SPBI

Bo Zetterström

MSBs förslag till Vägledning för transportskydd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Resurser

Närvarar under konferensen och bistår med kunskap och erfarenheter

Mårten Johansson

Sveriges Åkeriföretag

Johan Gustafsson

Sveriges Åkeriföretag

Östen Andersson

DGM Sverige

Inger Lindström

Transportstyrelsen

Dan Svensson

Transportstyrelsen

Tomas Olsson Neptun

Chalmers Tekniska Högskola

Jan Skoog

Chalmers Tekniska Högskola

Nils Kjellgren

4C Strategies

Anders Avenius

Säkerhetsrådgivarna

Berth Nilsson

YrkesTrafikSpecialisterna

Fredrik Bellman

Preem

Joacim Bengtsson

Polismyndigheten