Program Farligt Gods Konferensen 2019

08:30  Registrering och kaffe
09:00  Välkommen till Farligt Gods Konferensen 2019
10:15  Förmiddagsfika
12:00  Lunch
14:15  Eftermiddagsfika
16:00  Mingel

Programinnehåll uppdateras löpande.


Det nya förarprovet (ADR-intyg) – erfarenheter och resultat
Fredrik Nyström, MSB

Lufttransport – tillsyn och nya regler
Dan Svensson, Transportstyrelsen

Studie om säkerhetsrådgivarens roll och uppdrag
Ann-Sophie Sallander och Urban Nuldén, Göteborgs Universitet

Tillsyn av säkerhetsrådgivare och transportskydd
Magnus Nygren, MSB

Litiumbatterier – ny utmaning för Räddningstjänsten
Tommy Carnebo, Södertörns brandförsvarsförbund

Transportskydd – erfarenheter från näringsliv
Kent Ohlsson, PostNord Sverige AB

Godsstölder – varför stjäls det inte mer farligt gods?
Daniel Ekwall, Högskolan i Borås

MBS:s arbete med transportskydd – lägesrapport
Fredrik Nyström, MSB

Digital framtid inom luftfarten – eFreight och eDGD (på engelska)
Herman Teering, DGOffice B.V.

Sjötransport – ny remiss om IMDG-koden och regelutveckling i Östersjöavtalet
Helena Ejlerung, Transportstyrelsen

Elektronisk information för transport av farligt gods
Brita Skärdin, MSB

Kontroller – Vägtransport farligt gods
Torbjörn Lundh Dahlqvist, Polismyndigheten Region Väst

Säkerhetsdatablad & CLP – kopplingar till farligt gods
Susanna Norrthon Risberg, Kemikalieinspektionen

Gränsöverskridande transporter av farligt avfall – tillsyn och trender
Rose-Marie Honkanen Nyman, Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontroller – Kustbevakningen
Jonna Ström och Arvid Tedvik, Kustbevakningen