Start

Farligt gods konferensen

Farligt gods konferensen är en mötesplats för dig som arbetar med farligt gods, säkerhet, transport och logistik. Konferensens syfte är att skapa ett forum och mötesplats där verksamma i branschen träffas, utbyter kunskaper och skapar bestående nätverk.

Genom representanter från myndigheter, högskolor, branschorganisationer, forskningsinstitutioner och näringsliv samlar konferensen en unik kompetens och erfarenhet under ett tak för att diskutera aktuella frågor och problemställningar. På plats finns talare och resurspersoner som på olika sätt är engagerade i verksamheter med farligt gods för väg, järnväg, sjö och luft.

Konferensens utgångspunkt är säkerhet på bred front, dvs kan beröra safety såväl som security, logistik, ekonomi och effektivitet, samverkan etc. Föreläsningar och paneldebatter kompletteras med pauser för diskussioner och kontaktmöjligheter.

Nästa konferens

14 november Elite – Park Avenue Hotel Göteborg

Till anmälan

 

Genomförda konferenser

Farligt Gods Konferens 2015, Stockholm
Farligt Gods Konferens 2016, Göteborg
Farligt Gods Konferens 2018, Göteborg

Arrangörer

Konferensen anordnas av DGM Sverige (www.dgm.se) och SäkerhetsRådgivarna AB (www.sakerhetsradgivarna.se).

dgm

SäkerhetsRådgivarna AB

Sponsorer

Konferensen sponsorer är Chalmers tekniska högskola AB samt branschorganisationerna SFGS (Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige) och Sveriges Åkeriföretag. Vill du vara sponsor av nästkommande Farligt Gods Konferens vänligen kontakta oss arrangörer om detta via info@farligtgodskonferensen.se.

chalmers_black-logga

SFGS

loggaSA

Utställare

I anslutning till konferensen anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster. Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen. Kontakta konferensen för mer detaljer runt utställningsplats.

Medverkande resurser 2018