FARLIGT GODS KONFERENSEN 2021

Farligt gods konferensen

Farligt gods konferensen är en mötesplats för dig som arbetar med farligt gods, säkerhet, transport och logistik. Konferensens syfte är att skapa ett forum och mötesplats där verksamma i branschen träffas, utbyter kunskaper och skapar bestående nätverk.

Genom representanter från myndigheter, högskolor, branschorganisationer, forskningsinstitutioner och näringsliv samlar konferensen en unik kompetens och erfarenhet under ett tak för att diskutera aktuella frågor och problemställningar. På plats finns talare och resurspersoner som på olika sätt är engagerade i verksamheter med farligt gods för väg, järnväg, sjö och luft.

Konferensens utgångspunkt är säkerhet på bred front, dvs kan beröra safety såväl som security, logistik, ekonomi och effektivitet, samverkan etc. Föreläsningar och paneldebatter kompletteras med pauser för diskussioner och kontaktmöjligheter.

DATUM: 18 november 2021

ORT: Göteborg

PLATS: Information kommer


Nästa konferens

Farligt gods konferensen hålls med 1,5 års mellanrum. Nästa konferens kommer att äga rum den 18 november 2021 i Göteborg.

Arrangörer

Konferensen arrangeras som ett samarbete mellan Sveriges två ledande företag inom transport av farligt gods, DGM Sverige AB och SäkerhetsRådgivarna AB.


DGM Sverige AB
www.dgm.se

SäkerhetsRådgivarna AB
www.sakerhetsradgivarna.se

Resurser

Konferensens resurser representeras av myndigheter, högskolor, branschorganisationer, forskningsinstitutioner och näringsliv. Konferensen kännetecknas av varierande innehåll och stor bredd bland föreläsare och och deltagare. Är du nyfiken på tidigare konferenser finns det mer att läsa under fliken ARKIV.